Qt para Embedded Linux: aparece un error cuando ejecuto ./configure

Soy nuevo en Qt y estaba planeando crear bibliotecas Qt para mi plataforma de procesador ARM Cortex-A8 usando la cadena de herramientas ARM GNU. Estoy haciendo uso de Qt para Embedded Linux (qt-everywhere-opensource-src-4.6.2) en ese directorio que primero tengo que configurar para la arquitectura ARM y otras opciones usando ./configure. Las opciones que estoy dando son así:

./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -little-endian -webkit -no-qt3support -no-cups -no-largefile -optimized-qmake -no-openssl -nomake tools -qt-mouse-tslib -qt-kbd-linuxinput

Cuando ejecuto esto, obtengo esta serie de errores. make no es capaz de encontrar el comando c. La configuración en sí genera el Makefile que se ejecuta cuando se ejecuta el comando ./configure, por lo que ni siquiera puedo cambiar de la herramienta c a las herramientas ARM GNU.

c -o qfile.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qfile.cpp
make: c: Command not found
make: [qfile.o] Error 127 (ignored)
c -o qfsfileengine_unix.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qfsfileengine_unix.cpp
make: c: Command not found
make: [qfsfileengine_unix.o] Error 127 (ignored)
c -o qfsfileengine_iterator_unix.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qfsfileengine_iterator_unix.cpp
make: c: Command not found
make: [qfsfileengine_iterator_unix.o] Error 127 (ignored)
c -o qfsfileengine.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qfsfileengine.cpp
make: c: Command not found
make: [qfsfileengine.o] Error 127 (ignored)
c -o qfsfileengine_iterator.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qfsfileengine_iterator.cpp
make: c: Command not found
make: [qfsfileengine_iterator.o] Error 127 (ignored)
c -o qregexp.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/tools/qregexp.cpp
make: c: Command not found
make: [qregexp.o] Error 127 (ignored)
c -o qvector.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/tools/qvector.cpp
make: c: Command not found
make: [qvector.o] Error 127 (ignored)
c -o qbitarray.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/tools/qbitarray.cpp
make: c: Command not found
make: [qbitarray.o] Error 127 (ignored)
c -o qdir.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qdir.cpp
make: c: Command not found
make: [qdir.o] Error 127 (ignored)
c -o qdiriterator.o -pipe  -DQMAKE_OPENSOURCE_EDITION -I. -Igenerators -Igenerators/unix -Igenerators/win32 -Igenerators/mac -Igenerators/symbian -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/include/QtCore -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/global -I/home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/xml -DQT_NO_PCRE -DQT_BUILD_QMAKE -DQT_BOOTSTRAPPED -DQT_NO_TEXTCODEC -DQT_NO_UNICODETABLES -DQT_NO_COMPONENT -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPRESS -I/usr/local/ti-sdk-am180x-evm/linux-devkit/arm-arago-linux-gnueabi/usr/share/qtopia/mkspecs/linux-g++ -DHAVE_QCONFIG_CPP -DQT_NO_THREAD -DQT_NO_QOBJECT -DQT_NO_GEOM_VARIANT /home/sandeep/Downloads/qt-everywhere-opensource-src-4.6.2/src/corelib/io/qdiriterator.cpp

preguntado el 03 de mayo de 12 a las 09:05

1 Respuestas

Hice dos cosas para superar este problema.

Primero, en el qmake.conf archivo para mi plataforma dada, me aseguré de tener la ruta completa al compilador y la configuración de otras herramientas. Estaba usando una versión modificada del linux-arm-g++. Por ejemplo, mi compilador estaba en: /home/lucid/compiler/linux-gnueabi-g++. Así que esto es lo que puse para QMAKE_CXX, QMAKE_LINK y QMAKE_LINK_SHLIB. De manera similar para QMAKE_CC.

 QMAKE_CC     = /home/lucid/compiler/linux-gnueabi-gcc
 QMAKE_CXX     = /home/lucid/compiler/linux-gnueabi-g++
 QMAKE_LINK    = /home/lucid/compiler/linux-gnueabi-g++
 QMAKE_LINK_SHLIB = /home/lucid/compiler/linux-gnueabi-g++

También asegúrese de configurar las inclusiones en la subruta correcta include(../common/linux.conf) puede que necesite ser include(../../common/linux.conf).

En segundo lugar, configuro el PATH=location_of_compiler:$PATH para que las bibliotecas y el compilador se extraigan de la ubicación correcta. Probé esto con una compilación simple de una aplicación HelloWorld antes de intentar compilar todo QT.

No sé si ambos son necesarios, donde solo el PATH puede ser suficiente, pero me pareció que necesitaba hacer los dos.

Respondido 12 ago 13, 18:08

No es la respuesta que estás buscando? Examinar otras preguntas etiquetadas or haz tu propia pregunta.